100e HydroNET klant

100e HydroNET klant

Aankondiging Datum: 1 januari 2010

2010. Ruim 100 gemeenten en waterschappen maken gebruik van HydroNET.