Landelijke kaart wateroverlast

Landelijke kaart wateroverlast

Aankondiging Datum: 1 januari 2006

2006. HydroLogic ontwikkelt voor Unie van Waterschappen landelijke kaart die de kans op wateroverlast vanuit het regionale watersysteem presenteert (NBW-norm)